Sundaze

Uncategorized

Processed with VSCOcam with a7 preset

Sunday funday, right? Well honestly I have no idea because all I do is lay in bed and watch The Vampire Diaries. But this past week I actually did something fun and decided to give you a peek into my life and show you how my Sunday looks like.

Neděle, poslední den týdne a víkendu, který si musíme pořádně užít, že jo? No, upřímně nemám ani ponětí, protože jediné, co dělám je, že ležím v posteli a koukám se na Upíří Deníky. Ale tento týden jsem opravdu dělala něco zábavného a rozhodla jsem se, že vám poskytnu náhled do mého života a ukážu vám, jak moje neděle vypadá.

10 Empowering Women Quotes│2015 International Women’s Day

Uncategorized

I have not always been a one but now, I’m a feminist and I’m not afraid to say so. I feel that the word feminist is described in such a negative way, that everyone feels uncomfortable when someone brings it up and immediately refuses to be one. That’s wrong. Kids should be taught that feminism isn’t against men and that it is a belief that men and women should have equal rights and opportunities.

 

Vždycky jsem jí nebyla, ale teď jsem feministka a nebojím se to říct. Upřímně si myslím, že slovo feministka je popisováno tak negativním způsobem, že všichni se cítí nepříjemně, když ho někdo zmíní a všichni okamžitě odmítají jakoukoliv spojitost s tím slovem.To je špatně. Děti by měly být učeny, že feminismus není proti mužům a že je to přesvědčení, že muži a ženy by měli mít stejná práva a příležitosti.